0932 666651

Căn hộ

Tổng thể

Tổng thể

Block B

Block BTầng 02-05, 09-11

Tầng 02-05, 09-11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Hướng và vị trí BLOCK

Block B
01

Mẫu A1

148,84 m2

02

Mẫu C1

84 m2

03

Mẫu C1

84 m2

04

Mẫu C1

84 m2

05

Mẫu C1

84 m2

06

Mẫu C2

96 m2

07

Mẫu C1

84 m2

08

Mẫu C1

84 m2

09

Mẫu C1

84 m2

10

Mẫu C1

84 m2

11

Mẫu A1

148,84 m2

12

Mẫu B1

78,33 m2

13

Mẫu B1

78,33 m2

Block BTầng 06

Tầng 06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Hướng và vị trí BLOCK

Block B
01

Mẫu A1

148,84 m2

02

Mẫu C1

84 m2

03

Mẫu C1

84 m2

04

Mẫu C1

84 m2

05

Mẫu C1

84 m2

06

Mẫu C1

84 m2

07

Mẫu C1

84 m2

08

Mẫu C1

84 m2

09

Mẫu C1

84 m2

10

Mẫu A1

148,84 m2

11

Mẫu B2

67,2 m2

12

Mẫu B2

67,2 m2

Block BTầng 07-08

Tầng 07-08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Hướng và vị trí BLOCK

Block B
01

Mẫu A1

148,84 m2

02

Mẫu C1

84 m2

03

Mẫu C1

84 m2

04

Mẫu C1

84 m2

05

Mẫu C3

89 m2

06

Mẫu C3

89 m2

07

Mẫu C1

84 m2

08

Mẫu C1

84 m2

09

Mẫu C1

84 m2

10

Mẫu A1

148,84 m2

11

Mẫu B3

78,36 m2

12

Mẫu B3

78,36 m2

Block BTầng 12

Tầng 12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Hướng và vị trí BLOCK

Block B
01

Mẫu A2

165 m2

02

Mẫu C4

135,12 m2

03

Mẫu C5

119,22 m2

04

Mẫu C6

129 m2

05

Mẫu C6

129 m2

06

Mẫu C5

119,22 m2

07

Mẫu C4

135,12 m2

08

Mẫu A2

165 m2

09

Mẫu B4

79 m2

10

Mẫu B4

79 m2

Block BTầng 12A

Tầng 12A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Hướng và vị trí BLOCK

Block B
01

Mẫu A3

116 m2

02

Mẫu C7

106,24 m2

03

Mẫu C8

101 m2

04

Mẫu C9

107,4 m2

05

Mẫu C9

107,4 m2

06

Mẫu C8

101 m2

07

Mẫu C7

106,24 m2

08

Mẫu A3

116 m2

09

Mẫu B4

79 m2

10

Mẫu B4

79 m2

Nhận thông tin dự án

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nội dung
http://ariavungtau.com.vn/
http://ariavungtau.com.vn/catalog/view/theme/